Ubezpieczenie OC lekarzy – dla kogo jest skierowane?

Ustawa o działalności leczniczej stanowi o obowiązkowym ubezpieczeniu lekarzy

Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenia?

Ustawa o działalności leczniczej stanowi o obowiązkowym ubezpieczeniu lekarzy. Chodzi dokładnie o ubezpieczenie OC lekarzy. OC lekarzy obejmuje szkody, które są następstwem udzielania zdrowotnych świadczeń czy też zaniechania ich udzielenia niezgodnego z prawem. Tenże obowiązek spoczywa w zasadzie na każdym lekarzu, który ten zawód wykonuje w formie jaką jest stacjonarna praktyka, kontrakt czy też wezwanie. Z kolei o ubezpieczenie OC kompletnie nie musi się martwić lekarz, który pracuje na umowę o pracę? Dlaczego akurat tak? Za działalność lekarzy w takich przypadkach odpowiadają ich pracodawcy.

Rozporządzenie Ministra Finansów dokładnie definiuje sam zakres ubezpieczenia dla lekarzy. Ono obejmuje w zasadzie wszystkie szkody, do których dojść może podczas udzielania medycznych świadczeń bądź też totalnie ich zaniechania udzielenia w przypadku wrodzonych wad, chorób czy też następstw urazów. Wyłączeniem podstawowym odpowiedzialności są na pewno szkody, które związane są z zabiegami kosmetycznymi czy też z zabiegami z chirurgii plastycznej.

Wiemy już, że ubezpieczenie OC lekarzy (więcej: https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) jak najbardziej jest obowiązkowe. Jednak dodatkowo mogą oni wykupić dobrowolne ubezpieczenie. Kiedy się przyda ochrona dodatkowa? Dobrowolne ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem znaczną większość zdarzeń, których obejmować nie będzie obowiązkowe ubezpieczenie. Znajdziemy wśród nich między innymi szkody, do których dojdzie w wyniku pomocy doraźnej na ulicy czy też chociażby podczas udzielania medycznych świadczeń na przykład poza granicami Polski. Na przykład podczas wypoczynkowe wyjazdu. Wśród ubezpieczeń dodatkowych, które są skierowane bezpośrednio do lekarzy znajdziemy na przykład ubezpieczenie z tytułu samych zakażeń WZW oraz HIV.

Woman obraz autorstwa peoplecreations - www.freepik.com